Our Blog

Latest News

กระดาษชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานหุ้ม

กระดาษมากมายที่ใช้ในงานหุ้มกล่องกระดาษซึ่งก็ล้วนแล้วแต่หลากหลายปัจจัยเช่น Budget(งบประมาณ)ก็เป็นหนึ่งส่วนสำคัญหรือการออกแบบลักษณะการใช้งานต่างๆ

กระดาษมากมายที่ใช้ในงานหุ้มกล่องกระดาษซึ่งก็ล้วนแล้วแต่หลากหลายปัจจัยเช่น Budget(งบประมาณ)ก็เป็นหนึ่งส่วนสำคัญหรือการออกแบบลักษณะการใช้งานต่างๆ

โดยหากมองภาพรวมแล้ว กระดาษที่มักนำมาใช้ในงานหุ้มกล่องกระดาษนั้น มักจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

  1. กระดาษ Fancy
  2. กระดาษการ์ดอาร์ต

ซึ่งทั้ง 2 งานเองมักพบเจอบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันดังนี้

กล่องหุ้มกระดาษ Fancy มีความโดดเด่นในเรื่องของ Texture (ลวดลายของพื้นผิว) และยังเป็นที่นิมยมในงานของพรีเมี่ยมต่าง ๆ ที่มักจะสั่งสินค้าพร้อมใส่กล่องแพ็คเกจสวย ๆ พรีเมี่ยม โดยกล่องหุ้มกระดาษ Fancy ได้คะแนนสำหรับความ Premium ไปเต็มๆ แบบ 10/10

กล่องหุ้มกระดาษอาร์ตการ์ดเรามักเห็นบ่อยๆ ทั้งกล่องขึ้นรูปอาร์ตการ์ดกับแพ็คเกจจิ้ง ต่าง ๆ และกล่องหุ้มกระดาษอาร์ตเช่นกล่อง โทรศัพท์มือถือที่เรามักเห็นบ่อย ๆ นั้นเอง

โดยคุณสามารถสอบถามเราเรื่องลวดลายกระดาษและวัสดุเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่าง ๆ

@line : @leathermine
โทรศัพท์ : 02-432-4888
Email : sales@leathermine.com

ทำความรู้จัก “กล่อง Rigid” ในรูปแบบต่างๆ

Related Articles

ใส่ความเห็น