วัสดุกระดาษ

วัสดุกระดาษมากมายให้เลือกสรรค์ดังนี้ กรณีลูกค้าใช้ Material ในหน้านี้เป็น Ref. ให้ลูกค้า อ้างอิงหมายเลขตอนสั่งผลิตดังนี้

เช่น         LMSSS #999 - Coffee             เป็นต้น